Lundahövdingens Kennel
 

(0nly in Swedish)

 

Vid leverans är de avmaskade, id-märkta med chip, vaccinerade, registrerade hos SKK, veterinärs besiktigade.
Dolda fel- försäkrade i 3 år, möjlighet att ta över valpförsäkring som vi fixade vid 6 veckors ålder.
Medlemskap i Borderterriersällskapet första året. En pärm med information och tips och bilder första tiden här.
Pläd med tikens dofter på, mat för en tid framöver, support så länge hunden lever.
Jag trimmar gärna valpen till er mot en kostnad mellan 300-500:- beroende på hur mycket där är att göra.
Andra trimmare tar en kostnad uppemot 500-600 kr.

* * *

By delivery they are dewormed, id-marked with a chip, vaccinated, registered at the Swedish Kennel Club,
inspected by a veterinarian, insurance for latent defects for 3 years, possibility to take over the puppy-insurance
that they got when the puppies was 6 weeks old. Memberchip in the Swedish Borderterrier Society the first year.
A binder with information, advice and photos from the early days.
Blanket with their mother fragrance, food for some time, support as long as the dog lives.
I can trim the puppy for you for a cost of 300-500 SEK. Depended how much I have to do.
Other people take a cost of 500-600 SEK.

Tidigare kullar

Far Mor Födda Inavel Info
Sub Terram Svensk Form Sub Terram Manna Från Himlen 2012-06-28 0,2 % Info
Sub Terram Business As Usual Lundahövdingens Sunshine 2010-02-05 0,2 % Info
Sub Terram Svensk Form Sub Terram Manna Från Himlen 2009-05-07 1,0 % Info
Sub Terram Räkna Med Bråk Lundahövdingens Little Tiger 2007-11-11 2,0 % Info
Sub Terram Pang På Rödbetan Sub Terram Manna Från Himlen 2007-07-07 0,8 % Info

 

 

 


Copyright © Christina Jerenäs Boëthius~ Webmaster: RmH Consult